Gipuzkoako aisia eta turismoaren kultur informazio osoa
  1. Hasiera
  2. Legezkoa

Legal

KULTURWEB dira Web honen barruan agertzen diren textu, irudi, animaketa eta beste eduki guztien jabeak. Edozein transmisio, banaketa, edo almazenaketa, hala guztia nola zati batekoa, KULTURWEB idatzitako baimenarekin egingo da, kontrakoa adierazi ezean.

KULTURWEB logotipoak, baita bere zerbitzu eta produktuak, KULTURWEB marka erregistratuak dira. Web honek kanpoko horriekin loturak eduki ditzazke. KULTURWEB ez dira arduratzen horri hauen edukiekin ezta bere arloekin.

KULTURWEB, etengabeko zerbitzuen hobekuntzan pentsatuz, abisurik gabe, bere Web lekuko edukiak eta irudiak aldatzeko eskubidea dute, baita hemen jasotako informazioa, inolako garantiari lotuta ez bait dago.

KULTURWEB ez dira arduratzen informazioaren egitasuna lor dezaketen datuekin, ezta bere erabilpenaz.

Txikiweb